Postakezelés

A Poszeidon biztosítja az iratok nyomon követését mind a szervezeten belüli, mind a szervezeten kívüli iratmozgás tekintetében. A szervezeti egységek közötti iratátadások dokumentáltan végezhetők, az elektronikus nyilvántartás mellett papír alapú átadójegyzékek előállítását is biztosítja a program. Az átadás alatt álló tételek személyes (a felhasználónak címzett vagy általa feladott tételek) vagy szervezeti egység szintű megjelenítésben listázhatók (a felhasználó szervezeti egységének címzett vagy a szervezeti egyégétől feladott tételek). Az iratkezelés logikájának megfelelően az ügyiratok, önálló materiális példányok és a csak érkeztetett küldemények átadása, átvétele különálló felületeken történik. Mindez egyesével és csoportosan is biztosított, így nagyszámú iratok együttes, gyors átadása is megvalósítható.

Kimenő postázás esetén nem csak az alapvető továbbítási adatok rögzítésére és egyszerű postalap nyomtatásra van lehetőség, hanem a rendszer rendelkezik a Magyar Posta által tanúsított elektronikus feladójegyzék előállítás funkcióval is. Ezáltal a levélküldemények esetén biztosítja a hatékony és gyors adatátadást a Posta felé. Az elektronikus feladójegyzék XML állománya lementhető és email útján is továbbítható, de hivatali kapu vagy cégkapu gépi interfész kapcsolat esetén közvetlenül is elküldhető a Magyar Posta rendszere felé. Ez esetben nem csak a postázási adatok elküldése végezhető el kényelmesen, de erre épülve az elektronikus kézbesítési igazolások információinak teljesen automatizált feldolgozására és a kimenő iratoknál történő megjelenítésére is lehetőség nyílik: a rendszer letölti az elektronikus kézbesítési igazolást és a benne szereplő adatok alapján rögzíti a sikeres vagy épp sikertelen kézbesítés információit az elküldött iratpéldánynál. Az elektronikus feladójegyzék alkalmazása időt és költséget takarít meg szervezetének.

A hagyományos postai kézbesítés magas szintű támogatása mellett a rendszerben lehetőség van a Magyar Posta által megvalósított Hibrid Kézbesítési Szolgáltatáshoz kapcsolódni. Ennek során a digitális aláírással ellátott hiteles elektronikus iratból a Hibrid rendszer állítja elő a hiteles papír alapú másolatot és a nyomtatás, hitelesítés mellett elvégzi a küldemény borítékolását és kézbesítésre történő feladását is a Poszeidon rendszerben megadható paraméterek alapján. A küldemények előállításának és kézbesítésének nyomon követése a rendszer felületén keresztül valósul meg.